[HN] Tuyển Nhân viên đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

3/22/2019

FPT IS tuyển nhân viên đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phù hợp với các bạn học ngành nhân lực, khoa học quản lý. Cty chấp nhận đào tạo ứng viên chưa có kinh nghiệm nhưng có tố chất phù hợp