Khaothi.Online của FPT IS giành giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022

12/5/2022 Phần mềm Khaothi.Online do Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) phát triển được vinh danh tại Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 với những đóng góp trong công tác quản lý, điều...

Khaothi.Online của FPT IS giành giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022

12/5/2022
Phần mềm Khaothi.Online do Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) phát triển được vinh danh tại Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 với những đóng góp trong công tác quản lý, điều...

Quận 7 tiên phong ứng dụng công nghệ trong quản lý đảng viên và đánh giá cán bộ, công chức

12/5/2022 Vừa qua, Quận ủy quận 7 công bố thí điểm ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm cơ sở dữ liệu đánh giá cán bộ. Đây là hai sản phẩm chuyển đổi số được Ban Thường vụ Quận ủy quận 7 phối hợp với...

Quận 7 tiên phong ứng dụng công nghệ trong quản lý đảng viên và đánh giá cán bộ, công chức

12/5/2022
Vừa qua, Quận ủy quận 7 công bố thí điểm ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm cơ sở dữ liệu đánh giá cán bộ. Đây là hai sản phẩm chuyển đổi số được Ban Thường vụ Quận ủy quận 7 phối hợp với...

Công nghệ khai phá lối đi mới trong chiến lược quản trị nguồn nhân lực

12/2/2022 Giám đốc Cao cấp - Nguồn nhân lực, PNJ Group cùng các chuyên gia từ FPT đã chia sẻ những góc nhìn chiến lược, chiến thuật nhân sự giữa bối cảnh VUCA và cách ứng dụng công nghệ để biến nguy thành cơ.

Công nghệ khai phá lối đi mới trong chiến lược quản trị nguồn nhân lực

12/2/2022
Giám đốc Cao cấp - Nguồn nhân lực, PNJ Group cùng các chuyên gia từ FPT đã chia sẻ những góc nhìn chiến lược, chiến thuật nhân sự giữa bối cảnh VUCA và cách ứng dụng công nghệ để biến nguy thành cơ.

Hệ sinh thái giải pháp FPT IS giải quyết toàn diện bài toán an toàn thông tin

11/25/2022 Ngày 24/11, tham dự Hội thảo - Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022, chuyên gia cấp cao của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã chỉ ra nhiều góc nhìn chuyên sâu cùng bộ...

Hệ sinh thái giải pháp FPT IS giải quyết toàn diện bài toán an toàn thông tin

11/25/2022
Ngày 24/11, tham dự Hội thảo - Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2022, chuyên gia cấp cao của Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã chỉ ra nhiều góc nhìn chuyên sâu cùng bộ...

Sacombank – khách hàng thứ 2 ký kết hợp đồng triển khai IFRS 9 của FPT IS

11/25/2022 Ngày 24/11, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã cùng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ký kết hợp đồng triển khai Hệ thống chuẩn mực...

Sacombank – khách hàng thứ 2 ký kết hợp đồng triển khai IFRS 9 của FPT IS

11/25/2022
Ngày 24/11, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã cùng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ký kết hợp đồng triển khai Hệ thống chuẩn mực...

FPT IS đề xuất giải pháp công nghệ xây dựng đô thị sáng tạo

11/25/2022 Vừa qua, tại Hội thảo về đô thị sáng tạo “ULI Vietnam Urbanization Series: Best Practices in Innovation Districts: Envisioning Vietnam’s future economic transition from industry to innovation”, ông...

FPT IS đề xuất giải pháp công nghệ xây dựng đô thị sáng tạo

11/25/2022
Vừa qua, tại Hội thảo về đô thị sáng tạo “ULI Vietnam Urbanization Series: Best Practices in Innovation Districts: Envisioning Vietnam’s future economic transition from industry to innovation”, ông...