Facebook đăng ký mã số thuế VAT tại Bangladesh qua hệ thống IVAS do FPT IS triển khai

6/18/2021 Mới đây, Facebook đã đăng ký thành công 3 mã số thuế VAT tại Bangladesh thông qua “Hệ thống ứng dụng quản lý thuế VAT” (IVAS) do Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) triển khai, ngay sau khi...

Facebook đăng ký mã số thuế VAT tại Bangladesh qua hệ thống IVAS do FPT IS triển khai

6/18/2021
Mới đây, Facebook đã đăng ký thành công 3 mã số thuế VAT tại Bangladesh thông qua “Hệ thống ứng dụng quản lý thuế VAT” (IVAS) do Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) triển khai, ngay sau khi...

Đột phá hiệu suất trong vận hành doanh nghiệp: Webinar “đối thoại số” với 400 khách hàng

6/10/2021 Sáng ngày 10/06, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và IBM Vietnam đã phối hợp tổ chức Webinar “Đột phá hiệu suất trong vận hành doanh nghiệp”, nhằm mang đến những giải pháp tiên tiến nhất...

Đột phá hiệu suất trong vận hành doanh nghiệp: Webinar “đối thoại số” với 400 khách hàng

6/10/2021
Sáng ngày 10/06, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và IBM Vietnam đã phối hợp tổ chức Webinar “Đột phá hiệu suất trong vận hành doanh nghiệp”, nhằm mang đến những giải pháp tiên tiến nhất...

Công ty Dược phẩm Lào vận hành hệ thống ERP B1 do FPT IS triển khai

6/8/2021 Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) mới đây chính thức vận hành thành công Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp SAP B1 (giai đoạn 2) cho chi nhánh Savanakhet của công ty CBF Pharma Co.,Ltd...

Công ty Dược phẩm Lào vận hành hệ thống ERP B1 do FPT IS triển khai

6/8/2021
Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) mới đây chính thức vận hành thành công Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp SAP B1 (giai đoạn 2) cho chi nhánh Savanakhet của công ty CBF Pharma Co.,Ltd...

FPT IS tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì phần mềm SAP ERP cho Petrolimex giai đoạn 2021-2022

6/8/2021 Vừa qua, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) tiếp tục trở thành đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì phần mềm SAP cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) giai đoạn...

FPT IS tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì phần mềm SAP ERP cho Petrolimex giai đoạn 2021-2022

6/8/2021
Vừa qua, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) tiếp tục trở thành đối tác cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì phần mềm SAP cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) giai đoạn...

FPT triển khai thành công dự án tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho EVNHCMC

6/7/2021 Sau 5 tháng hợp tác, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và các công ty thành viên của Tập đoàn FPT đã giúp Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) xây dựng lộ trình chuyển đổi...

FPT triển khai thành công dự án tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho EVNHCMC

6/7/2021
Sau 5 tháng hợp tác, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và các công ty thành viên của Tập đoàn FPT đã giúp Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) xây dựng lộ trình chuyển đổi...

FPT IS xây dựng bài giảng E-Learning về Chuyển đổi số cho EVNGENCO3

6/7/2021 Mới đây, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) chính thức trở thành đối tác tư vấn, xây dựng bài giảng E-Learning về chuyển đổi số cho Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3), giúp các cán bộ,...

FPT IS xây dựng bài giảng E-Learning về Chuyển đổi số cho EVNGENCO3

6/7/2021
Mới đây, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) chính thức trở thành đối tác tư vấn, xây dựng bài giảng E-Learning về chuyển đổi số cho Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3), giúp các cán bộ,...