FPT IS lập “hat-trick” với 3 sản phẩm đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2020

10/19/2020 Ba “bàn thắng” của công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) mang tên FPT. Fortuna, FPT.eLearning và FPT. CaresBook đều được ghi nhận ở hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu...

FPT IS lập “hat-trick” với 3 sản phẩm đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2020

10/19/2020
Ba “bàn thắng” của công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) mang tên FPT. Fortuna, FPT.eLearning và FPT. CaresBook đều được ghi nhận ở hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu...

FPT IS liên danh PwC Việt Nam triển khai dự án đánh giá mức đủ vốn cho MB Bank

10/8/2020 Mới đây, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) liên danh với PwC Việt Nam ký thành công hợp đồng triển khai “Dự án Đánh giá mức đủ vốn (ICAAP)” cho Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank). Đây là...

FPT IS liên danh PwC Việt Nam triển khai dự án đánh giá mức đủ vốn cho MB Bank

10/8/2020
Mới đây, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) liên danh với PwC Việt Nam ký thành công hợp đồng triển khai “Dự án Đánh giá mức đủ vốn (ICAAP)” cho Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank). Đây là...

FPT IS số hóa các hoạt động vận hành và quản trị nhân sự cho Nitori Việt Nam

10/7/2020 Sáng ngày 30/09/2020, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam đã chính thức khởi động dự án “Triển khai phần mềm nhân sự FPT.iHRP và số hóa quy trình FPT...

FPT IS số hóa các hoạt động vận hành và quản trị nhân sự cho Nitori Việt Nam

10/7/2020
Sáng ngày 30/09/2020, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam đã chính thức khởi động dự án “Triển khai phần mềm nhân sự FPT.iHRP và số hóa quy trình FPT...

FPT IS đồng hành cùng “ông lớn” ngành gỗ quản trị tổng thể nguồn lực

10/7/2020 “Dự án Hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA đã diễn ra như mong đợi, thuận lợi từ lúc khởi động đến khi vận hành vào ngày hôm nay. Tôi tin rằng ALC đã chọn đúng thời điểm và đúng đối...

FPT IS đồng hành cùng “ông lớn” ngành gỗ quản trị tổng thể nguồn lực

10/7/2020
“Dự án Hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA đã diễn ra như mong đợi, thuận lợi từ lúc khởi động đến khi vận hành vào ngày hôm nay. Tôi tin rằng ALC đã chọn đúng thời điểm và đúng đối...

FPT IS triển khai thành công dự án “Nâng cấp phiên bản phần mềm Oracle – EBS” cho MB Bank

10/7/2020 Tháng 09 vừa qua, dự án “Nâng cấp phiên bản phần mềm Oracle – EBS” do Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) triển khai cho Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) đã chính thức golive thành công, đem...

FPT IS triển khai thành công dự án “Nâng cấp phiên bản phần mềm Oracle – EBS” cho MB Bank

10/7/2020
Tháng 09 vừa qua, dự án “Nâng cấp phiên bản phần mềm Oracle – EBS” do Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) triển khai cho Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) đã chính thức golive thành công, đem...

FPT IS vận hành hệ thống phân tích lợi nhuận đa chiều MPA cho Vietcombank

10/7/2020 Mới đây, dự án “Xây dựng hệ thống phân tích lợi nhuận đa chiều (MPA) tại Vietcombank” do Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) triển khai đã chính thức golive giai đoạn 2 sau 8 tháng triển...

FPT IS vận hành hệ thống phân tích lợi nhuận đa chiều MPA cho Vietcombank

10/7/2020
Mới đây, dự án “Xây dựng hệ thống phân tích lợi nhuận đa chiều (MPA) tại Vietcombank” do Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) triển khai đã chính thức golive giai đoạn 2 sau 8 tháng triển...