Khởi động dự án triển khai hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ giữa FPT IS và TPBank

8/5/2020 Ngày 29/07 vừa qua, công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) đã tổ chức thành công Lễ khởi động Dự án triển khai hệ thống quản lý quy trình...

Khởi động dự án triển khai hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ giữa FPT IS và TPBank

8/5/2020
Ngày 29/07 vừa qua, công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) đã tổ chức thành công Lễ khởi động Dự án triển khai hệ thống quản lý quy trình...

Động Lực Group hợp tác với FPT tiên phong chuyển đổi số trong làng thể thao

8/5/2020 Ngày 04/08, Tập đoàn FPT cùng Công ty cổ phần Động Lực (Động Lực Group) đã ký kết hợp tác chiến lược. Theo đó, FPT - Tập đoàn tiên phong dẫn dắt chuyển đổi số sẽ giúp Động Lực Group tối ưu vận hành...

Động Lực Group hợp tác với FPT tiên phong chuyển đổi số trong làng thể thao

8/5/2020
Ngày 04/08, Tập đoàn FPT cùng Công ty cổ phần Động Lực (Động Lực Group) đã ký kết hợp tác chiến lược. Theo đó, FPT - Tập đoàn tiên phong dẫn dắt chuyển đổi số sẽ giúp Động Lực Group tối ưu vận hành...

FPT hỗ trợ tư vấn Chương trình Chuyển đổi số và triển khai hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) cho TP.HCM

7/29/2020 Ngày 22/07, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố Chương trình chuyển đổi số và Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của TP.HCM (HCM LGSP). Trong đó, FPT vinh dự là đơn vị đồng hành cùng Thành...

FPT hỗ trợ tư vấn Chương trình Chuyển đổi số và triển khai hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) cho TP.HCM

7/29/2020
Ngày 22/07, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố Chương trình chuyển đổi số và Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của TP.HCM (HCM LGSP). Trong đó, FPT vinh dự là đơn vị đồng hành cùng Thành...

Ba công ty đa quốc gia ngành Dược dùng hóa đơn điện tử FPT.eInvoice

7/29/2020 Vừa qua, ba công ty đa quốc gia nằm trong Top 10 Công ty Dược của thế giới (Top 10 pharmaceutical companies) là Novartis, Pfizer và GSK (GlaxoSmithKline) đã tin tưởng và lựa chọn Hóa đơn điện tử...

Ba công ty đa quốc gia ngành Dược dùng hóa đơn điện tử FPT.eInvoice

7/29/2020
Vừa qua, ba công ty đa quốc gia nằm trong Top 10 Công ty Dược của thế giới (Top 10 pharmaceutical companies) là Novartis, Pfizer và GSK (GlaxoSmithKline) đã tin tưởng và lựa chọn Hóa đơn điện tử...

Chuyên gia bảo mật trẻ nhất FPT đạt chứng chỉ cao cấp CISSP

7/29/2020 Ngày 16/07/2020, anh Trần Trung Hiếu - Cán bộ bảo mật thông tin đến từ Trung tâm An ninh mạng FPT (trực thuộc Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT - FPT IS) chính thức trở thành người trẻ nhất Tập đoàn...

Chuyên gia bảo mật trẻ nhất FPT đạt chứng chỉ cao cấp CISSP

7/29/2020
Ngày 16/07/2020, anh Trần Trung Hiếu - Cán bộ bảo mật thông tin đến từ Trung tâm An ninh mạng FPT (trực thuộc Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT - FPT IS) chính thức trở thành người trẻ nhất Tập đoàn...

FPT IS phối hợp với Sở GTVT Đồng Nai triển khai hệ thống quản lý xe buýt

7/29/2020 Mới đây, công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) đã được Sở Giao thông vận tải (GTVT) Đồng Nai tin tưởng và lựa chọn là đơn vị triển khai dự án “Hệ thống thông tin, quản lý và điều hành vận tải...

FPT IS phối hợp với Sở GTVT Đồng Nai triển khai hệ thống quản lý xe buýt

7/29/2020
Mới đây, công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) đã được Sở Giao thông vận tải (GTVT) Đồng Nai tin tưởng và lựa chọn là đơn vị triển khai dự án “Hệ thống thông tin, quản lý và điều hành vận tải...