GIS

Tổng quan

FPT IS đã trở thành nhà phân phối cho ESRI - nhà cung cấp GIS hàng đầu thế giới. FPT IS phân phối các sản phẩm GIS, bao gồm ArcGIS, ArcView, và MapObject, đồng thời cũng là nhà cung cấp, tích hợp và phát triển một số sản phẩm GIS, bao gồm MapInfo, Leica-ERDAS, TRIMBLE NAVIGATION, ArcFM, Microstation, PlantSpace, AutoPlant, và AutoCAD.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp GIS toàn diện như tư vấn, phát triển, chuẩn bị các dự án, đào tạo, lắp đặt và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng các dịch vụ chất lượng cao về xây dựng và triển khai hệ thống thông tin địa lý dựa trên việc kết hợp phương pháp khung dự án với tiêu chuẩn ISO 9001-2000 và CMMi-5.

Dịch vụ FPT IS cung cấp:

- Số hóa và cung cấp dữ liệu bản đồ

- Chuyển đổi dữ liệu

- Triển khai dự án GIS

- Đào tạo kiến thức GIS

FPT IS đã triển khai giải pháp GIS cho các khách hàng:

- Hệ thống thông tin mạng lưới giao thông đường bộ - Dự án Giao thông nông thôn Việt Nam

- Hệ thống thông tin mạng lưới khách hàng và cung cấp - Công ty Cấp nước Hải Phòng

- Hệ thống quản lý đất - Tổng cục Địa chính, Sở Tài nguyên và Môi trường Quận Đống Đa (Hà Nội) và tỉnh Bến Tre

- Hệ thống thông tin thiết bị lưới điện - Công ty Điện Hải Dương

- Hệ thống thông tin bảo trì thiết bị - Tập đoàn FPT

 • RTPAMS – Hệ thống Thông tin Quản lý mạng lưới giao thông đường bộ

  The Road/Railway Transport Project Asset Management System (RTPAMS) - Là Hệ thống Thông tin Quản lý tổng hợp các số liệu quản lý, kỹ thuật trên nền bản đồ.

  RTPAMS đã được triển khai thành công tại Ban quản lý dự án 18 (PMU18) và là một phần của Dự án Giao thông nông thôn (GTNT) do Ngân hàng thế giới tài trợ.

  Hệ thống RTPAMS có khả năng quản lý mọi thông tin về mạng lưới đường bộ/đường sắt ở tất cả các tỉnh cũng như tất cả mạng lưới đường bộ/đường sắt của cả nước. Chức năng tìm kiếm và lập báo cáo liên quan chặt chẽ đến cơ sở dữ liệu ban đầu bao gồm các dữ liệu bản đồ, dữ liệu kỹ thuật về cơ sở hạ tầng và các yếu tố xã hội. Ví dụ như các số liệu về đất đai, các công trình, môi trường, dân cư, số liệu liên quan đến kinh tế, tài chính..., khi cần còn có thể quản lý các dữ liệu chuyên ngành về dịch vụ du lịch, y tế, cấp cứu, phòng cháy, kiểm soát giao thông.

  Các chức năng chính:

  - Module MapIndex: Cho phép quản lý tự động các đối tượng bản đồ theo các đơn vị hành chính như tỉnh, huyện, xã và thậm chí các đoạn đường.

  - Technical Input module: Cho phép tạo mới, cập nhật và xoá các đối tượng kỹ thuật là tuyến đường (road link), đoạn đường (road section), cầu và cống.

  - Hiệu chỉnh bản đồ bằng dữ liệu GPS.

 • CNMS – Hệ thống Quản lý mạng lưới cung cấp nước

  CNMS (Customer and Network Management System) - Được thiết kế ban đầu nhằm quản lý mạng lưới cung cấp nước, quản lý các thiết bị được lắp đặt và quản lý toàn bộ các mối nối đến từng hộ gia đình.

  CNMS được thiết kế theo tư vấn của các chuyên gia Phần Lan và được triển khai thành công tại Công ty cấp nước Hải Phòng.

  Các chức năng chính:

  - Quản lý phân lớp bản đồ: Cho phép người sử dụng nạp thông tin dữ liệu đồ hoạ, hiển thị bản đồ theo lớp, từ đó có thể quản lý hệ thống một cách trực quan. Người sử dụng hoàn toàn nắm được vị trí của bất kỳ chi tiết nào trong hệ thống cấp nước kèm theo các dữ liệu thông báo trạng thái.

  - Soạn thảo lớp sẵn có: Sau khi hiển thị hệ thống cấp nước, người dùng có toàn quyền thêm, sửa xoá mọi chi tiết mà họ thấy cần. Điểm đáng chú ý ở đây là người dùng cũng thêm sửa xoá một cách trực quan.

  - Quản lý thông tin bảo dưỡng: Cho phép người sử dụng quản lý các thông tin về bảo dưỡng thiết bị như BAO_DUONG, SU_CO, KIEM_TRA. Người dùng có toàn quyền thêm, sửa, xoá các thông tin này.

  - Bảng tra cứu thông tin: Với chức năng tra cứu thông tin, người sử dụng dễ dàng tra cứu, sửa chữa các thông tin của toàn bộ mạng lưới.

 • ArcLIS – Hệ thống thông tin Quản lý đất đai trên Bản đồ số

  The Land Information System using ArcInfo Technology (ArcLIS) là Hệ thống Thông tin Quản lý đất đai được xây dựng dựa trên công nghệ ArcInfo của hãng ESRI - Mỹ.

  ArcLIS là kết quả của sự kết hợp giữa Công ty Cổ phần FPT và Trung tâm Thông tin Lưu trữ Tư liệu Địa chính - CIDALA.

  ArcLIS được xây dựng trên ngôn ngữ Visual Basic với việc sử dụng công nghệ ESRI mới là ArcInfo (cung cấp công cụ quản lý đồ hoạ) và ArcSDE (cung cấp công cụ quản trị cơ sở dữ liệu bao gồm cả dữ liệu đồ hoạ) quản lý các đối tượng đồ hoạ. Là hệ thống phân tán cả về dữ liệu và chức năng, hệ thống Arclis bao gồm 5 chương trình con được cài đặt tại các đơn vị hành chính khác nhau, sử dụng các cơ sở dữ liệu tương ứng.

  - ArcLIS: thực hiện toàn bộ nghiệp vụ quản lý đất đai cấp Tỉnh/Thành phố.

  - ArcLIS_Input: thực hiện nhiệm vụ thu thập, đăng ký thông tin đất đai ban đầu. ArcLIS_Input sử dụng cơ sở dữ liệu Access gọn nhẹ, có thể tiến hành cài đặt và sử dụng rộng rãi, không đòi hỏi máy cấu hình mạnh.

  - ArcLIS_MapInput: thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi bản đồ địa chính từ các định dạng khác về một định dạng duy nhất được sử dụng bởi hệ thống.

  - ArcLIS_District: là chương trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, đăng ký ban đầu, cấp giấy chứng nhận, thay đổi số nhà, quản lý thường xuyên tại cấp Quận.

  - ArcLIS_WEB: Là một module của hệ thống ArcLIS, dùng công nghệ ArcIMS của ESRI xuất bản bản đồ trên Web giúp người sử dụng tra cứu các thông tin nhà đất trên internet. Ngoài việc cung cấp các hệ thống tra cứu tìm kiếm theo thuộc tính, hệ thống tra cứu tìm kiếm trực tuyến trên bản đồ được hỗ trợ nhằm giúp người sử dụng có những thông tin trực quan về hình dạng vị trí của miếng đất mình sử dụng.

 • Arc-Men - Hệ thống quản lý lưới điện trên bản đồ số

  The ArcMEN (Management of Electric Network using ArcInfo technology) – Là Hệ thống Thông tin quản lý thiết bị lưới điện trên bản đồ bao gồm việc quản lý các lộ dây, các thiết bị (trạm biến áp, máy biến áp, máy cắt, cầu dao ...).

  Hệ thống ArcMEN được xây dựng theo chuẩn công nghệ AM/FM/GIS với mô hình dữ liệu ArcFM data model được cung cấp bởi ESRI.

  ArcMEN được triển khai thành công tại Điện lực Hải Dương và được đánh giá là đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về quản lý thiết bị lưới điện trên lưới trung và cao áp từ 6kV đến 110 kV.

  ArcMEN là hệ thống tích hợp chặt chẽ với phần mềm ArcGIS của hãng ESRI - Hãng phần mềm GIS số một hiện nay. Vì vậy ArcMEN cung cấp và hỗ trợ cho người dùng khả năng tuỳ biến cao với tất cả các chức năng và công cụ một phần mềm GIS có.

  Hệ thống được thiết kế với khả năng làm việc đa cấp (công ty, các điện lực, chi nhánh) cùng với kiến trúc mở, cho phép các hệ thống khác kết nối tới:

  - Hệ thống quản lý khách hàng – CMIS.

  - Hệ thống giám sát điều khiển và thu nhận dữ liệu - SCADA.

  - Hệ thống quản lý tài chính – FMIS.

  - Hệ thống quản lý tài nguyên - công việc ngoài hiện trường - OMS).

  ArcMEN hỗ trợ đa cấp độ người dùng. Với hai phân hệ riêng biệt: ArcMEN Explore và ArcMEN.

  ArcMEN Explore hỗ trợ tra cứu dữ liệu nhanh, thuận tiện và dễ sử dụng nhưng lại không đòi hỏi cấu hình máy trạm cao. Phân hệ không yêu cầu người sử dụng có kỹ năng về GIS nhưng mọi thao tác vẫn thực hiện trên bản đồ và mọi dữ liệu đầu ra đều được thể hiện ở hai dạng là bản đồ vị trí thiết bị, hình dạng lưới điện và thông tin thuộc tính liên quan.

  ArcMEN được thiết kế như một module mở rộng của bộ phần mềm ArcEditor - hãng ESRI. Phân hệ thực hiện các chức năng nhập liệu, hiệu chỉnh số liệu, phân tích bản đồ, dữ liệu, đặc biệt là khả năng giải quyết các bài toán trong điều phối lưới điện như xác định hướng đi dòng điện, đóng cắt, xác định sự cố điện.

  Tính năng nổi bật:

  - Tuân theo chuẩn hệ thống điện trên thế giới với chuẩn công nghệ AM/FM/GIS. Tích hợp kỹ thuật tự động hóa bản đồ với quản lý thông tin kỹ thuật, vận hành, sự cố, vòng đời thiết bị lưới điện trên nền Hệ thống thông tin địa lý - GIS.

  - Lưới điện và thiết bị lưới điện được quản lý trên bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 1:5000.

  - Toàn bộ vị trí cột điện, trạm điện, đường dây được đo với độ chính xác đến đề-ci-mét bằng công nghệ GPS.

  - Quản lý toàn bộ thiết bị lưới điện từ 6kV đến 110 kV trực quan trên bản đồ, người dùng có thể quan sát được địa hình địa vật xung quanh.

  - Thể hiện quan hệ về mặt hình học giữa các thiết bị đường dây, quan hệ giữa thiết bị, đường dây với các yếu tố địa hình với độ chính xác cao.

  - Sử dụng Hệ quản trị CSDL Oracle.

  - Hỗ trợ đa cấp độ người dùng.

  - Mọi thao tác dữ liệu đều trực quan trên bản đồ địa hình tỷ lệ cao.

  - Công cụ GIS mạnh, dễ sử dụng.

  - Tra cứu dữ liệu đơn giản thuận tiện, cung cấp nhiều tuỳ chọn tìm kiếm.

  - Thông tin chi tiết thiết bị lưới điện, đường dây thể hiện cả thuộc tính và hình dạng, vị trí trên bản đồ.

  - Mô phỏng bài toán Điều phối lưới điện xác thực, tường minh.

 • Arc-FAM - Hệ thống thông tin quản lý bảo trì thiết bị trên bản đồ

  ArcFAM (Facility Management using ArcInfo technology) – Là Hệ thống Thông tin Quản lý bảo trì thiết bị trên bản đồ bao gồm việc quản lý thông số kỹ thuật thiết bị, quy trình bảo trì (tiếp nhận thông tin, thông tin sửa chữa,..), giám sát trạng thái hoạt động các thiết bị.

  ArcFAM đã được triển khai thành công tại FPT IS cho việc quản lý toàn bộ các thông tin về máy ATM và các thông tin liên quan (Ngân hàng, nhà cung cấp,...) cũng như các quy trình nghiệp vụ liên quan như bảo hành bảo trì máy ATM. Điểm đặc biệt của hệ thống này là quản lý các máy ATM trên nền bản đồ. Mỗi máy ATM đều có vị trí địa lý và địa chỉ đặt máy cụ thể. ArcFAM cho phép người sử dụng xem được vị trí của máy ATM trên bản đồ hành chính, cũng như biết được trạng thái hoạt động của máy ngay trên bản đồ qua cách hiển thị biểu tượng. Arc FAM liên kết chặt chẽ giữa thông tin thuộc tính và đồ họa bản đồ giúp người sử dụng khai thác hệ thống thuận tiện và hiệu quả.

  ArcFAM bao gồm 4 module chính: Quản lý thông tin thông số thiết bị, Nghiệp vụ, Khai thác, và Giám sát hoạt động.

  Tính năng nổi bật:

  - Quản lý toàn bộ thông số thiết bị kỹ thuật và các thông tin liên quan.

  - Cho phép thực hiện các thao tác quản lý nghiệp vụ: Quản lý quy trình bảo dưỡng, bảo hành, bảo trì, sửa chữa máy ATM theo quy trình dịch vụ chuẩn Online Service.

  - Tra cứu thông tin thiết bị kỹ thuật và các thông tin liên quan với toàn bộ thao tác được tiến hành trực quan trên bản đồ.

  - Kết xuất các báo cáo thống kê theo mẫu có sẵn.
  - Khả năng tìm kiếm hiệu quả, kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm, cung cấp kết quả chính xác và nhanh chóng.

  - Sử dụng công nghệ xuất bản bản đồ lên internet của hãng ESRI với phần mềm ArcIMS.

  - Cung cấp đầy đủ các chức năng thông dụng của một phần mềm GIS: phóng to, thu nhỏ, di chuyển, xem thông tin thuộc tính, bật tắt lớp.

  - Cung cấp cơ chế xác thực và phân cấp người dùng đến từng chức năng của hệ thống.

  - Toàn bộ các thao tác thực hiện trên giao diện Web, dễ dàng sử dụng, thuận tiện cho người sử dụng...

Tin tức liên quan