Petrolimex quản lý hóa đơn đầu vào với FPT Digital Accounting

9/17/2021

Ngày 14/09/2021, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ký kết thành công hợp đồng triển khai phần mềm xử lý tự động và quản lý hóa đơn đầu vào (FPT Digital Accounting), góp phần nâng cao hiệu quả xử lý, khai thác dữ liệu và vận hành tại Tập đoàn.