Ra mắt “Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC)”

7/3/2020

Sáng ngày 03/07, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Lễ ra mắt “Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin”. Tại buổi lễ, công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) vinh dự được Bộ TT&TT công bố là một trong 8 đơn vị đủ các tiêu chí cung cấp nền tảng này.