Khám phá bí quyết bảo vệ dữ liệu và tài sản số từ chuyên gia FPT IS

6/24/2022

Trước bài toán cấp thiết bảo vệ dữ liệu và tài sản số của doanh nghiệp, tổ chức, chuyên gia cấp cao FPT IS chỉ ra các góc nhìn chuyên sâu, kinh nghiệm thực chiến với phương thức đầu tư linh hoạt giúp tháo gỡ các cản trở về chi phí, quy trình, con người.