Nhựa Long Thành quản trị nguồn lực doanh nghiệp với hệ thống do FPT IS triển khai

11/12/2020

Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA mới đây chính thức được vận hành tại công ty Nhựa Long Thành nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành cho doanh nghiệp nhựa hàng đầu Việt Nam. Hệ thống được triển khai bởi Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS).

Với dự án này, Khối ngành Dịch vụ ERP của FPT IS đã triển khai thành công các phân hệ cho Nhựa Long Thành gồm: Quản lý Mua hàng, Kho, Quản lý bán hàng, Quản lý sản xuất, Tài chính kế toán, Kế toán quản trị và Báo cáo thông minh, mang lại nhiều đổi mới trong việc quản trị nội bộ, hỗ trợ các lãnh đạo đưa ra quyết định chính xác và kịp thời, góp phần giúp doanh nghiệp chinh phục các mục tiêu chuyển đổi số và hoàn thiện chương trình tái cấu trúc toàn diện.

Nhựa Long Thành hợp tác với FPT IS để triển khai một trong những dự án lớn nhất của công ty.

Tại buổi lễ nghiệm thu dự án, ông Phạm Trần Nhật Minh – Phó Tổng Giám đốc Điều hành Nhựa Long Thành cho biết: “Để có thể áp dụng hiệu quả những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới trong quá trình sản xuất, việc lựa chọn đối tác là rất quan trọng. Sau một thời gian nghiên cứu và đánh giá, chúng tôi đã tin tưởng và quyết định hợp tác với FPT IS để triển khai một trong những dự án lớn nhất của công ty”.

Hệ thống SAP S/4HANA do FPT IS triển khai sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành tại Nhựa Long Thành.

Đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo Nhựa Long Thành, ông Nguyễn Tuấn Hùng – Giám đốc điều hành FPT Hồ Chí Minh khẳng định: “Dự án này đánh dấu mốc quan trọng trong việc hợp tác cùng phát triển giữa FPT IS và Nhựa Long Thành, đồng thời khẳng định năng lực và kinh nghiệm thực tiễn của FPT IS trong việc triển khai các hệ thống quản trị nói riêng và chuyển đổi số doanh nghiệp nói chung”.

Tin tức khác