FPT triển khai thành công dự án tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho EVNHCMC

6/7/2021

Sau 5 tháng hợp tác, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và các công ty thành viên của Tập đoàn FPT đã giúp Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) xây dựng lộ trình chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2021-2025, hướng tới mục tiêu cơ bản trở thành Doanh nghiệp số vào năm 2022.

Theo đó, FPT đã hoàn thành 4 nội dung theo thỏa thuận với EVNHCMC gồm: Khảo sát, xác định định hướng và chiến lược chuyển đổi số; Khảo sát chi tiết, phân tích, xây dựng danh mục sáng kiến số và tổ chức chuỗi hội thảo liên phòng ban; Xây dựng lộ trình chuyển đổi số; Đào tạo, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.

Dự án hợp tác với FPT giúp EVNHCMC có cái nhìn tổng thể về chuyển đổi số tại doanh nghiệp và lộ trình chuyển đổi số cụ thể, toàn diện.

Dự án giúp EVNHCMC có cái nhìn tổng thể về chuyển đổi số tại doanh nghiệp và xây dựng lộ trình chuyển đổi số cụ thể, toàn diện, được kết hợp hài hòa giữa phương pháp luận FPT Digital Kaizen, định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như EVNHCMC.

Trong thời gian tới, FPT sẽ tiếp tục phối hợp cùng EVN nói chung và EVNHCMC nói riêng thực hiện từng giai đoạn của lộ trình chuyển đổi số đã xây dựng, hướng đến mục tiêu chuyển đổi số toàn diện cho ngành Điện.

Tin tức khác