FPT IS xây dựng bài giảng E-Learning về Chuyển đổi số cho EVNGENCO3

6/7/2021

Mới đây, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) chính thức trở thành đối tác tư vấn, xây dựng bài giảng E-Learning về chuyển đổi số cho Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3), giúp các cán bộ, nhân viên nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, từ đó đưa Tổng công ty bứt phá trong thời đại 4.0.

Theo thỏa thuận, FPT IS sẽ khảo sát, xây dựng nội dung và quay video các bài giảng, thiết kế kho câu hỏi và bài thi về chuyển đổi số, sau đó đăng tải toàn bộ tài liệu lên hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning của EVNGENCO3.

Hệ thống bài giảng do FPT IS xây dựng sẽ giúp các cán bộ, nhân viên EVNGENCO3 nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, từ đó đưa Tổng công ty bứt phá trong thời đại 4.0.

Các khóa học trực tuyến không chỉ giúp cán bộ, nhân viên tại EVNGENCO3 hiểu sâu hơn về chuyển đổi số, các xu hướng, phương pháp luận chuyển đổi số hiện nay, mà còn giúp Tổng Công ty giải quyết nhiều “bài toán” trong bối cảnh của đại dịch COVID-19.

Dự án một lần nữa khẳng định năng lực của FPT IS trong tư vấn và triển khai chuyển đổi số cũng như mối quan hệ hợp tác ngày càng vững mạnh giữa FPT IS và ngành Điện nước nhà.

Tin tức khác