FPT IS giúp Nhựa Bình Minh nâng tầm quản trị với hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CX – SAP

10/18/2019

Ngày 15/10/2019 tại TP.HCM, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh đã chính thức nghiệm thu dự án “Triển khai hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng CX - SAP”.