FPT được Tạp chí The Economist nhắc đến là công ty công nghệ Việt Nam tiêu biểu vươn ra thị trường thế giới thành công

7/12/2019

Đầu tháng 7/2019, đơn vị nghiên cứu của Tạp chí kinh tế uy tín hàng đầu thế giới The Economist vừa cho ra mắt báo cáo: “Các nền tảng và dịch vụ số: Cơ hội phát triển cho ASEAN” nhằm đánh giá cơ hội cũng như thách thức của các nền tảng kỹ thuật số, các nhà cung cấp dịch vụ, và các chính phủ trong khối các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trong báo cáo, FIS được nhắc đến như một ví dụ thành công tiêu biểu cho việc một doanh nghiệp địa phương với năng lực công nghệ vững vàng đã nhanh chóng phát triển, phục vụ cho rất nhiều các khách hàng trong khu vực cũng như ở tầm quốc tế.