FPT IS lập “hat-trick” với 3 sản phẩm đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2020

10/19/2020

Ba “bàn thắng” của công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) mang tên FPT. Fortuna, FPT.eLearning và FPT. CaresBook đều được ghi nhận ở hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu”. Việc đạt được Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) năm 2020 góp phần khẳng định uy tín, chất lượng cũng như tính ứng dụng cao của các giải pháp chuyển đổi số “Made by FPT IS”.