FPT IS vận hành hệ thống Quản lý kho hàng SAP WMS cho URC Hà Nội

9/10/2020

Mới đây, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) phối hợp URC Việt Nam (chi nhánh của Universal Robina Corporation) đã tổ chức thành công “Lễ vận hành Hệ thống quản lý kho hàng SAP WMS cho URC Hà Nội”. Chương trình được kết nối trực tuyến từ Hà Nội tới 3 điểm cầu: TP.HCM, Philippines, Thái Lan với sự tham dự của nhiều lãnh đạo khu vực, quản lý cấp cao của hai công ty.