Facebook đăng ký mã số thuế VAT tại Bangladesh qua hệ thống IVAS do FPT IS triển khai

6/18/2021

Mới đây, Facebook đã đăng ký thành công 3 mã số thuế VAT tại Bangladesh thông qua “Hệ thống ứng dụng quản lý thuế VAT” (IVAS) do Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) triển khai, ngay sau khi IVAS cập nhật phân hệ đăng ký thuế cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài.