FPT IS tham gia Tọa đàm về Bán dẫn tại Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 2023

11/22/2023

Sáng ngày 21/11, tham gia Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, ông Nguyễn Vinh Quang - Giám đốc Công ty Cổ phần Bán dẫn FPT (FPT Semiconductor) đã chia sẻ về kế hoạch của FPT trong thị trường Chip bán dẫn tại Việt Nam và Mỹ.