FPT IS triển khai dự án chuyển đổi số cho Công ty thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC)

2/24/2021

Ngày 17/02 vừa qua, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã ký kết thành công hợp đồng “Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu lưới điện 110kV” với Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) – một thành viên thuộc Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC).