Eximbank ra mắt chatbot chăm sóc khách hàng 24/7

11/1/2018

Ứng dụng phát triển từ nền tảng trí tuệ nhân tạo FPT.AI - phục vụ 24/7 với tên gọi là Mai, trên website và fanpage Facebook của ngân hàng.