• Cấp độ đối tác

  • Đối tác Bạch Kim
  • Đối tác Bạch Kim
  • Đối tác Bạch Kim
  • Đối tác Vàng
  • Đối tác Vàng
  • Đối tác Vàng
  • Đối tác Vàng
  • Đối tác Vàng
 • Dự án tiêu biểu

  1. Triển khai giải pháp CISCO SDA tại FPT Tower

  Với sứ mệnh là doanh nghiệp tiên phong, nắm bắt xu hướng và ứng dụng công nghệ 4.0 cho chính doanh nghiệp mình, trong quá trình xây dựng trụ sở mới, Tập đoàn FPT đã lựa chọn giải pháp mạng Cisco SDA - một trong những giải pháp mạng doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới để tối ưu vận hành và trải nghiệm người sử dụng. Giải pháp được triển khai bởi FPT IS - đơn vị có bề dày kinh nghiệm triển khai các thiết bị Cisco cho các tổ chức, doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực, và là một trong ít các đối tác vàng của Cisco tại Việt Nam.

  2. Triển khai giải pháp IBM QRADAR SIEM cho Novaland

  Để hiện thực hoá nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường bảo mật thông tin, phát triển và kiện toàn hệ thống CNTT, hỗ trợ cho việc phát triển bền vững và liên tục trong xu thế mới, năm 2021, Tập đoàn Novaland đã lựa chọn giải pháp IBM QRADAR SIEM do FPT IS - đối tác bạch Kim của IBM tại thị trường Việt Nam - triển khai.