Chúng tôi nỗ lực làm khách hàng hài lòng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của họ với lòng tận tụy và năng lực không ngừng được nâng cao.

  • ISO 9001 Quản lý chất lượng
  • CMMI Dev 2.0 Maturity Level 3Quy trình sản xuất phần mềm
  • ISO 27001Bảo mật thông tin
  • ISO 20000Quản lý dịch vụ

Quy trình quản trị dự án tại FPT IS được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quản trị dự án quốc tế PMP và CMMi, các phương pháp luận triển khai tiêu biểu của các hãng: ASAP (SAP), ADM (Accenture) và OUM (Oracle).

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG FPT IS

Công ty Hệ thống thông tin FPT IS tuân thủ hoàn toàn chính sách, mục tiêu chung của Tập đoàn đối với 6 đối tượng phục vụ

1. Đối với cổ đông: Công ty nỗ lực mang lại lợi ích cao nhất và bền vững cho cổ đông nhằm đem lại hiệu quả đầu tư cao và bền vững; tạo niềm tin vững chắc của cổ đông và thực hiện tốt cơ chế kiểm soát nội bộ bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông.

2. Đối với khách hàng: Công ty nỗ lực làm khách hàng hài lòng trên cơ sở hiểu biết sâu sắc và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của họ với lòng tận tụy và năng lực không ngừng được nâng cao nhằm trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong lãnh địa kinh doanh. FPT cũng mong muốn thực hiện đầy đủ cam kết với khách hàng; Bàn giao sản phẩm và dịch vụ đúng hạn, chất lượng; Hỗ trợ đầy đủ trước và sau bán hàng; Nâng cao năng lực cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho thị trường và khách hàng tiềm năng; Cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, với phong cách tận tình, chuyên nghiệp và tuân thủ đạo đức kinh doanh. 

Ngoài việc tuân thủ chính sách, mục tiêu chung của Tập đoàn FPT, FPT IS đưa ra mục tiêu riêng cho đối tượng khách hàng, cụ thể hơn như sau:
Đáp ứng kịp thời và đầy đủ các yêu cầu của khách hàng trong hợp đồng đã ký
Đảm bảo cung cấp cho khách hàng các giải pháp công nghệ phù hợp nhất với khách hàng.

3. Đối với lãnh đạo: Công ty nỗ lực xây dựng bộ máy lãnh đạo mạnh ở mọi cấp, có tính kế thừa, tạo cơ hội cho mỗi cán bộ thể hiện hết mình và thành công vượt trội nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ lãnh đạo vững mạnh ở các cấp, có tính kế thừa và tạo điều kiện, cơ hội cho từng cán bộ lãnh đạo phát huy cao nhất năng lực của mình để thành công cùng Công ty. 

4. Đối với nhân viên: Công ty nỗ lực xây dựng đội ngũ vững mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển của tổ chức, gìn giữ và phát huy giá trị cốt lõi công ty, đảm bảo các quyền lợi vật chất và tinh thần của nhân viên để xây dựng và phát triển đội ngũ vững mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển của tổ chức. Công ty mong muốn gìn giữ và phát huy giá trị tinh thần cốt lõi Công ty và đảm bảo các quyền lợi chính đáng của nhân viên cả về chất lẫn tinh thần. 

5. Đối với đối tác: Công ty nỗ lực thiết lập quan hệ với các đối tác trên cơ sở hiểu biết sâu sắc, phát huy tối đa sức mạnh hợp tác, gắn bó lâu dài, cùng thành công và phát triển bền vững nhằm hiểu biết sâu sắc điểm mạnh của mỗi bên để xây dựng mối quan hệ liên minh, cùng có lợi, đem lại thành công cho cả hai bên; cùng đối tác mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và thiết lập quan hệ bền vững cho các đối tác.

6. Đối với cộng đồng: Công ty nỗ lực đóng góp cho cộng đồng, coi đó là điểm tựa cho sự phát triển bền vững của mình để đóng góp, mang lại lợi ích cho cộng đồng và nâng cao hình ảnh, niềm tin trong cộng đồng.