FPT IS cung cấp 4 nhóm giải pháp phục vụ Giao thông Vận tải: Pháp luật và Thực thi, Quản lý hạ tầng giao thông, Quản lý thiết bị đầu cuối và Quản lý giao thông (ITS). Trong lĩnh vực này, FPT IS đã triển khai thành công hai dự án tiêu biểu: Hệ thống Kiểm soát và thông tin xe buýt cho Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh giúp quản lý hơn 3.000 xe buýt, 120 tuyến và 17.000 chuyến xe buýt mỗi ngày; Hệ thống bán vé điện tử cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, giúp Đường sắt Việt Nam thống nhất một kho vé duy nhất trên toàn hệ thống, hỗ trợ người dân mua vé tàu online 24/7 vànâng cao hiệu quả kinh doanh cho ngành Đường sắt.

Tin tức khác