FPT IS vinh dự là đơn vị có 25 năm đồng hành cùng công tác tin học hóa và hiện đại hóa ngành tài chính qua hàng trăm dự án lớn nhỏ. Hầu hết các hệ thống ứng dụng trọng yếu phục vụ nhu cầu quản lý của ngành đều do FPT IS phát triển và triển khai, giúp ngành Tài chính trở thành một trong những ngành đi đầu về ứng dụng CNTT tại Việt Nam.